Error:Failed to connect to weddinggiftintegration.braundcard.com port 443: Connection refused Digitalpick survey - bcard gift- הענקת מתנה באשראי לאירוע
image description
חזרה

מה סכום המתנה שתרצו לתת?

הזוג המאושר יקבל את הסכום המלא גם אם תבחרו לשלם בתשלומים..
סיכום
  • סכום המתנה ₪0.00
  • מספר תשלומים 0
  • גובה העמלה ₪10
  • תשלום חודשי ₪0.00
  • סך הכל: ₪0.00
לא נמצאו אירועים בתאריך שנבחר.

בחר תאריך אחר (שים לב לנקודות מתחת לתאריכים המסמנות על אירועים המתקיימים)